PŁYNY I OLEJE

PŁYNY I OLEJE

Trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie jakiejkolwiek działalności gospodarczej, a komunikacji i transportu w szczególności, bez stosowania środków smarowych. Codziennie miliony osób korzystają w sposób pośredni lub bezpośredni z najcenniejszego produktu otrzymywanego z ropy naftowej, jakimi są oleje smarowe.

Współczesny olej silnikowy stanowi integralny element konstrukcyjny silnika. Musi zatem spełniać projektowe wymagania stawiane przez konstruktora silnika, a nawet więcej - być opracowywany razem z silnikiem. Uwzględnione musza być zmienne warunki pracy oleju: Od startu zimnego silnika (szczególnie w okresie zimowym), poprzez prace na biegu jałowym , pracę przy różnych obciążeniach, aż do zatrzymania silnika. Olej powinien posiadać własności umożliwiające spełnianie wszystkich przypisanych mu funkcji. Projektant oleju powinien pamiętać o wszystkich tych uwarunkowaniach i uwzględnić je przy opracowywaniu technologii produkcji oleju.