1. « Wróć do   Strona główna
  2. Prawo odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy

Każdemu klientowi, będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą Indywidualnym w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze sklepu internetowego https://esklep.pesta.com.pl przysługuje – na podstawie przepisów prawa –prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru (usługi), bez podania przyczyny, w terminie opisanym poniżej. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane na adres: Mirosław Rybkowski "PESTA2", Ul. Gdańska 4F, 73-110 Stargard lub email: sklep@pesta.com.pl


Termin:

Prawo do odstąpienia przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy Indywidualnemu w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, który rozpoczyna się w dniu otrzymania przez konsumenta towaru. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem Konsument lub Przedsiębiorca Indywidualny wyśle oświadczenie o odstąpieniu na adres podany powyżej.


Zwrot świadczeń:

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres: Mirosław Rybkowski "PESTA2", Ul. Gdańska 4F, 73-110 Stargard


Koszty zwrotnego dostarczenia towaru obciążają Konsumenta lub Przedsiębiorcę Indywidualnego, o ile odstąpienie nie zostało wywołane faktem choćby przejściowej niemożności spełnienia przez Mirosław Rybkowski "PESTA2" świadczenia o właściwościach zamówionych przez konsumenta.


Wyłączenie prawa odstąpienia:


Prawo do odstąpienia od umowy przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę Indywidualnego jest wyłączone w przypadku:

  • rozpoczęcia – za zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy Indywidualnego – świadczenia usług przez https://esklep.pesta.com.pl, przed upływem terminu 14 dni od zawarcia umowy;

 

  • umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;towarów (usług) o właściwościach określonych przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę Indywidualnego w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;

 

  • świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;

Pobierz wzór odstąpienia od umowy, wzór dostępny w formacie PDF.

Wzór formularza odstąpienia od umowy