Polityka prywatności

Polityka prywatności sklepu internetowego dostępnego
pod adresem https://esklep.pesta.com.pl
z dnia 2019-12-12

Co to jest Polityka prywatności ?
Polityka prywatności to zbiór zasad i informacji, informujących klientów jakie dane zbieramy, jak je chronić oraz jak https://esklep.pesta.com.pl zabezpiecza dane. W szczególny sposób dbamy o dane osobowe Naszych klientów, których ochrona jest dla nas bardzo ważna i w sposób szczególny strzeżemy ich przed dostępem osób trzecich. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).. Klient ma prawo wglądu w swoje dane oraz prawo do ich poprawiania, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia. W celu zmiany podanych danych należy zalogować się do własnego konta w https://esklep.pesta.com.pl i w dziale "Moje konto" skorygować podane wcześniej informacje. W celu skasowania konta należy skontaktować się telefonicznie, lub poprzez email na adres: sklep@pesta.com.pl a także poprzez list polecony na adres: Mirosław Rybkowski „PESTA2” Ul. Gdańska 4F , 73-110 Stargard (opłata wg. cennika właściwego operatora).


Jakie informacje zbieramy ?
Dane zbierane podczas rejestracji.
Niektóre elementy Serwisu są dostępne tylko dla zarejestrowanych Użytkowników. Rejestracja na stronie https://esklep.pesta.com.pl jest darmowa i do niczego nie zobowiązuje. Zakładając Konto Użytkownik akceptuje regulamin Serwisu. Proces rejestracji przebiega szybko, a dane podawane przez Użytkownika są informacjami potrzebnymi do poprawnego dostarczenia przesyłki , wystawienia faktury , przesłania materiałów marketingowych oraz jego identyfikacji w Serwisie. Do tych danych należą: E-mail (login), Nazwa Użytkownika , Hasło, Imię i nazwisko, Adres, Telefon , adres strony internetowej. Dane zbierane automatycznie ( Adres IP ) Informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie, takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są przez Administratora Serwera w celach technicznych. Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych - do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

Administrator danych osobowych :
Administratorem danych osobowych jest Mirosław Rybkowski PESTA2 z siedzibą w Stargardzie przy ulicy Gdańska 4F, kod pocztowy 73-110.


Cookies :
W serwisie https://esklep.pesta.com.pl wykorzystujemy technologię cookies w celu dostosowania naszego serwisu do indywidualnych potrzeb Użytkownika. Użytkownik może zgodzić się na to, aby wpisane przez niego dane zostały zapamiętane i aby mógł bez powtórnego wpisywania korzystać z nich przy następnych odwiedzinach na stronach https://esklep.pesta.com.pl. Dane te będą zapisane w postaci cookies. Oznacza to, że będzie je pamiętał komputer Użytkownika, ale udostępni je jedynie w ramach serwisu https://esklep.pesta.com.pl. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych. Jeśli Użytkownik ma problemy z używaniem naszego Serwisu lub nie zgadza się na personalizację Serwisu, proponujemy wyłączenie obsługi cookies w opcjach przeglądarki internetowej.


W jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane ?
Ochrona prywatności w Internecie jest dla https://esklep.pesta.com.pl bardzo ważną sprawą, dlatego w szczególny sposób szanujemy prywatność każdej osoby, która odwiedza nasze strony internetowe i dane Użytkowników nie są udostępniane osobom trzecim. Wyjątkiem są płatności ratalne oraz usługi kurierskie. W tym wypadku dane Użytkowników mogą być przekazane firmą pośredniczącym w transakcjach płatniczych oraz firmą pośredniczącym w usługach spedycyjnych. Firmy te nie wykorzystują danych Użytkowników w żaden inny sposób jak tylko do realizacji zobowiązania ( konkretna płatność, dostawa towaru pod wskazany adres). Dane podane przez Użytkownika podczas składania zamówienia zna tylko Klient i https://esklep.pesta.com.pl. Ponadto podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa. Z naszej strony gwarantujemy, że osobą postronnym dane nie zostaną ujawnione. Użytkownik ze swojej strony też powinien zachować ostrożność w udostępnianiu ich osobom trzecim. Jakiekolwiek informacje zebrane na temat Użytkownika będą użyte do wykonania usługi, którą Użytkownik zamówił oraz do poprawy jakości naszych usług.


W jaki sposób będziemy się z Państwem kontaktować?
Handlowcy, przedstawiciele handlowi oraz pracownicy administracyjni, kontaktują się z Użytkownikami telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Dodatkowo po złożeniu zamówienia, na podany adres e-mail wysyłane są na bieżąco informacje o statusie zamówienia.


Marketing sklepu internetowego :
O ile Państwo wyraziliście na to zgodę, (zapis do newslettera), podany przez Państwa adres email będzie wykorzystywany w celach marketingowych własnych produktów https://esklep.pesta.com.pl. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie.


W jaki sposób mogą poinformować nas Państwo o zmianie danych?
Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) .  Użytkownik ma prawo wglądu w swoje dane oraz prawo do ich poprawiania, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia. W tym celu należy zalogować się do własnego Profilu na https://esklep.pesta.com.pl i zmienić podane wcześniej dane. W celu skasowania , skontaktuj się z nami telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną, należy używać poniższych danych email: admin@pesta.com.pl Tel: +48 512-059-932 lub Tel: +48 91 577-22-82 wew. 62 (opłata wg. cennika właściwego operatora).


Praktyczne uwagi:
Jeżeli Użytkownik korzysta z jednego komputera razem z innymi osobami, po zakończeniu korzystania z serwisu https://esklep.pesta.com.pl, do których musi się zalogować - powinien się wylogować, aby nikt nie mógł podejrzeć, korzystać lub modyfikować zasobów lub informacji znajdujących się na koncie Klienta.


Certyfikat SSL wydany dla https://esklep.pesta.com.pl
Sklep https://esklep.pesta.com.pl dla bezpieczeństwa użytkowników, wprowadził certyfikat SSL. Jest to wysokiej jakości certyfikat gwarantujący maksimum bezpieczeństwa. Dzięki takim zabezpieczeniom wymiana informacji między Państwa komputerem a naszym sklepem jest zaszyfrowana i bezpieczna.Zaufali Nam...
Komentarze z programów takich jak Zaufane Opinie, https://esklep.pesta.com.pl sprzedaje swoje produkty w serwisach aukcyjnych oraz porównywarkach cen. Zaufały nam już setki osób i firm. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi komentarzami.


Biuro Obsługi Klienta :
Jeżeli macie Państwo pytania, czy też potrzebujecie porady dotyczącej korzystania ze sklepu https://esklep.pesta.com.pl, nie wiecie jaki produkt wybrać ? Proponujemy kontakt z naszym Biurem Obsługi Klienta. Do dyspozycji klientów oddaliśmy telefon, faks, adresy e-mail jak również komunikatory GG i Skype oraz Facebook Messenger. Szczegółowe dane kontaktowe znajdują się w zakładce kontakt oraz telefony kontaktowe.


Informacja dotycząca tekstu umowy :
Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu https://esklep.pesta.com.pl/webpage/regulamin.html oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT lub paragonu fiskalnego.


Ochrona kupujących :
Każdemu klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze sklepu internetowego https://esklep.pesta.com.pl przysługuje – na podstawie przepisów prawa –prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru (usługi), bez podania przyczyny, w terminie opisanym poniżej. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane na adres: Mirosław Rybkowski "PESTA2", Ul. Gdańska 4F, 73-110 Stargard lub email: sklep@pesta.com.pl


Termin:
Prawo do odstąpienia przysługuje konsumentowi w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, który rozpoczyna się w dniu otrzymania przez konsumenta towaru.Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu na adres podany powyżej.


Zwrot świadczeń:
W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres: Mirosław Rybkowski "PESTA2", Ul. Gdańska 4F, 73-110 Stargard Koszty zwrotnego dostarczenia towaru obciążają konsumenta, o ile odstąpienie nie zostało wywołane faktem choćby przejściowej niemożności spełnienia przez Mirosław Rybkowski "PESTA2" świadczenia o właściwościach zamówionych przez konsumenta.


Wyłączenie prawa odstąpienia:
Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

  • rozpoczęcia – za zgodą konsumenta – świadczenia usług przez https://esklep.pesta.com.pl, przed upływem terminu 14 dni od zawarcia umowy;

 

  • umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;towarów (usług) o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;

 

  • świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
Zmiany naszej polityki prywatności :
Przedsiębiorca: Mirosław Rybkowski „PESTA2”, zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności. Zmiana Polityki staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Mirosław Rybkowski „PESTA2”, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie https://esklep.pesta.com.pl zmienionej Polityki. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Polityki są realizowane według dotychczasowych postanowień Polityki prywatności.Kontakt :
Dostępny pod adresem https://esklep.pesta.com.pl, sklep internetowy PESTA2-Mirosław Rybkowski prowadzony jest przez Mirosław Rybkowski prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Mirosław Rybkowski "PESTA2", zarejestrowanego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Dane adresowe / kontaktowe: adres: Gdańska 4F, 73-110 Stargard NIP: 854-109-26-67 REGON: 812725275 BDO: 000001771 Zapytania i reklamacje mogą być kierowane na adres sklep@pesta.com.pl lub pod numerem telefonu:+48 91 577-22-82 wew. 62 lub +48 512-059-932 (opłata wg. cennika właściwego operatora).


IT Administrator
Balcerek Sławomir
Tel.:+48 91 577-22-82 wew. 62
Tel.: +48 512-059-932
E-mail: admin@pesta.com.pl