Polityka prywatności

Polityka prywatności sklepu internetowego dostępnego
pod adresem https://esklep.pesta.com.pl
z dnia 2020-06-16

Co to jest Polityka prywatności ?
Polityka prywatności to zbiór zasad i informacji, informujących klientów jakie dane zbieramy, jak je chronić oraz jak https://esklep.pesta.com.pl zabezpiecza dane. W szczególny sposób dbamy o dane osobowe Naszych klientów, których ochrona jest dla nas bardzo ważna i w sposób szczególny strzeżemy ich przed dostępem osób trzecich. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).. Klient ma prawo wglądu w swoje dane oraz prawo do ich poprawiania, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia. W celu zmiany podanych danych należy zalogować się do własnego konta w https://esklep.pesta.com.pl i w dziale "Moje konto" skorygować podane wcześniej informacje. W celu skasowania konta należy skontaktować się telefonicznie, lub poprzez email na adres: sklep@pesta.com.pl a także poprzez list polecony na adres: Mirosław Rybkowski „PESTA2” Ul. Gdańska 4F , 73-110 Stargard (opłata wg. cennika właściwego operatora).


Jakie informacje zbieramy ?
Dane zbierane podczas rejestracji.
Niektóre elementy Serwisu są dostępne tylko dla zarejestrowanych Użytkowników. Rejestracja na stronie https://esklep.pesta.com.pl jest darmowa i do niczego nie zobowiązuje. Zakładając Konto Użytkownik akceptuje regulamin Serwisu. Proces rejestracji przebiega szybko, a dane podawane przez Użytkownika są informacjami potrzebnymi do poprawnego dostarczenia przesyłki , wystawienia faktury , przesłania materiałów marketingowych oraz jego identyfikacji w Serwisie. Do tych danych należą: E-mail (login), Nazwa Użytkownika , Hasło, Imię i nazwisko, Adres, Telefon , adres strony internetowej. Dane zbierane automatycznie ( Adres IP ) Informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie, takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są przez Administratora Serwera w celach technicznych. Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych - do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

Administrator danych osobowych :
Administratorem danych osobowych jest Mirosław Rybkowski PESTA2 z siedzibą w Stargardzie przy ulicy Gdańska 4F, kod pocztowy 73-110.


Cookies :
W serwisie https://esklep.pesta.com.pl wykorzystujemy technologię cookies w celu dostosowania naszego serwisu do indywidualnych potrzeb Użytkownika. Użytkownik może zgodzić się na to, aby wpisane przez niego dane zostały zapamiętane i aby mógł bez powtórnego wpisywania korzystać z nich przy następnych odwiedzinach na stronach https://esklep.pesta.com.pl. Dane te będą zapisane w postaci cookies. Oznacza to, że będzie je pamiętał komputer Użytkownika, ale udostępni je jedynie w ramach serwisu https://esklep.pesta.com.pl. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych. Jeśli Użytkownik ma problemy z używaniem naszego Serwisu lub nie zgadza się na personalizację Serwisu, proponujemy wyłączenie obsługi cookies w opcjach przeglądarki internetowej.


W jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane ?
Ochrona prywatności w Internecie jest dla https://esklep.pesta.com.pl bardzo ważną sprawą, dlatego w szczególny sposób szanujemy prywatność każdej osoby, która odwiedza nasze strony internetowe i dane Użytkowników nie są udostępniane osobom trzecim. Wyjątkiem są płatności ratalne, elektroniczne, odroczone oraz usługi kurierskie. W tym wypadku dane Użytkowników mogą być przekazane firmą pośredniczącym w transakcjach płatniczych oraz firmą pośredniczącym w usługach spedycyjnych. Firmy te nie wykorzystują danych Użytkowników w żaden inny sposób jak tylko do realizacji zobowiązania ( konkretna płatność, dostawa towaru pod wskazany adres). Dane podane przez Użytkownika podczas składania zamówienia zna tylko Klient i https://esklep.pesta.com.pl. Ponadto podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa. Z naszej strony gwarantujemy, że osobą postronnym dane nie zostaną ujawnione. Użytkownik ze swojej strony też powinien zachować ostrożność w udostępnianiu ich osobom trzecim. Jakiekolwiek informacje zebrane na temat Użytkownika będą użyte do wykonania usługi, którą Użytkownik zamówił oraz do poprawy jakości naszych usług.

Dodatkowo jak wspomniano wyżej, Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do Ing Banku Śląskiego S.A. oraz Twisto sp. z o.o. w poniższych celach:

  • świadczenia przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia),
  • obsługi i rozliczeń przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia),
  • w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia),
  • w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

 

W związku z przetwarzaniem danych, przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych zajmującego się ochroną danych osobowych w razie uznania, że przetwarzanie narusza przepisy o ochronie danych osobowych. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) ul. Stawki 2 00-193 Warszawa. Szczegółowe informacje kontaktowe do UODO dostępne są pod tym linkiem.


W jaki sposób będziemy się z Państwem kontaktować?
Handlowcy, przedstawiciele handlowi oraz pracownicy administracyjni, kontaktują się z Użytkownikami telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Dodatkowo po złożeniu zamówienia, na podany adres e-mail wysyłane są na bieżąco informacje o statusie zamówienia.


Marketing sklepu internetowego :
O ile Państwo wyraziliście na to zgodę, (zapis do newslettera), podany przez Państwa adres email będzie wykorzystywany w celach marketingowych własnych produktów https://esklep.pesta.com.pl. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie.


W jaki sposób mogą poinformować nas Państwo o zmianie danych?
Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) .  Użytkownik ma prawo wglądu w swoje dane oraz prawo do ich poprawiania, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia. W tym celu należy zalogować się do własnego Profilu na https://esklep.pesta.com.pl i zmienić podane wcześniej dane. W celu skasowania , skontaktuj się z nami telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną, należy używać poniższych danych email: admin@pesta.com.pl Tel: +48 512-059-932 lub Tel: +48 91 577-22-82 wew. 62 (opłata wg. cennika właściwego operatora).


Praktyczne uwagi:
Jeżeli Użytkownik korzysta z jednego komputera razem z innymi osobami, po zakończeniu korzystania z serwisu https://esklep.pesta.com.pl, do których musi się zalogować - powinien się wylogować, aby nikt nie mógł podejrzeć, korzystać lub modyfikować zasobów lub informacji znajdujących się na koncie Klienta.


Certyfikat SSL wydany dla https://esklep.pesta.com.pl
Sklep https://esklep.pesta.com.pl dla bezpieczeństwa użytkowników, wprowadził certyfikat SSL. Jest to wysokiej jakości certyfikat gwarantujący maksimum bezpieczeństwa. Dzięki takim zabezpieczeniom wymiana informacji między Państwa komputerem a naszym sklepem jest zaszyfrowana i bezpieczna.Zaufali Nam...
Komentarze z programów takich jak Zaufane Opinie, https://esklep.pesta.com.pl sprzedaje swoje produkty w serwisach aukcyjnych oraz porównywarkach cen. Zaufały nam już setki osób i firm. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi komentarzami.


Biuro Obsługi Klienta :
Jeżeli macie Państwo pytania, czy też potrzebujecie porady dotyczącej korzystania ze sklepu https://esklep.pesta.com.pl, nie wiecie jaki produkt wybrać ? Proponujemy kontakt z naszym Biurem Obsługi Klienta. Do dyspozycji klientów oddaliśmy telefon, faks, adresy e-mail jak również komunikatory GG i Skype oraz Facebook Messenger. Szczegółowe dane kontaktowe znajdują się w zakładce kontakt oraz telefony kontaktowe.


Informacja dotycząca tekstu umowy :
Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszej Polityki prywatności w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu https://esklep.pesta.com.pl/webpage/polityka-prywatnosci.html oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT lub paragonu fiskalnego.


Ochrona kupujących :
Każdemu klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze sklepu internetowego https://esklep.pesta.com.pl przysługuje – na podstawie przepisów prawa –prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru (usługi), bez podania przyczyny, w terminie opisanym poniżej. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane na adres: Mirosław Rybkowski "PESTA2", Ul. Gdańska 4F, 73-110 Stargard lub email: sklep@pesta.com.pl


Termin:
Prawo do odstąpienia przysługuje konsumentowi w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, który rozpoczyna się w dniu otrzymania przez konsumenta towaru.Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu na adres podany powyżej.


Zwrot świadczeń:
W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres: Mirosław Rybkowski "PESTA2", Ul. Gdańska 4F, 73-110 Stargard Koszty zwrotnego dostarczenia towaru obciążają konsumenta, o ile odstąpienie nie zostało wywołane faktem choćby przejściowej niemożności spełnienia przez Mirosław Rybkowski "PESTA2" świadczenia o właściwościach zamówionych przez konsumenta.


Wyłączenie prawa odstąpienia:
Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

  • rozpoczęcia – za zgodą konsumenta – świadczenia usług przez https://esklep.pesta.com.pl, przed upływem terminu 14 dni od zawarcia umowy;

 

  • umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;towarów (usług) o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;

 

  • świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
Zmiany naszej polityki prywatności :
Przedsiębiorca: Mirosław Rybkowski „PESTA2”, zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności. Zmiana Polityki staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Mirosław Rybkowski „PESTA2”, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie https://esklep.pesta.com.pl zmienionej Polityki. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Polityki są realizowane według dotychczasowych postanowień Polityki prywatności.Kontakt :
Dostępny pod adresem https://esklep.pesta.com.pl, sklep internetowy PESTA2-Mirosław Rybkowski prowadzony jest przez Mirosław Rybkowski prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Mirosław Rybkowski "PESTA2", zarejestrowanego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Dane adresowe / kontaktowe: adres: Gdańska 4F, 73-110 Stargard NIP: 854-109-26-67 REGON: 812725275 BDO: 000001771 Zapytania i reklamacje mogą być kierowane na adres sklep@pesta.com.pl lub pod numerem telefonu:+48 91 577-22-82 wew. 62 lub +48 512-059-932 (opłata wg. cennika właściwego operatora).


IT Administrator
Balcerek Sławomir
Tel.:+48 91 577-22-82 wew. 62
Tel.: +48 512-059-932
E-mail: admin@pesta.com.pl